Westfries Gasthuis Hoorn

Het Westfries Gasthuis is uitgebreid met ongeveer 21.000 m2. Bij de verbouwing speelde duurzaamheid een belangrijke rol. Door het gebruik van een hogere isolatiewaarde in de gevels en de toepassing van warmte koude opslag (WKO) is het ziekenhuis duurzaam en gebouwd voor de toekomst.

Om onder andere koude val te voorkomen in de trappenhuizen, is het pand door BAM Bouw en Techniek te Amsterdam voorzien van Meinertz Ribbenbuizen.

Westfries Gasthuis Hoorn
Interieur Westfries Gasthuis Hoorn
Interieur Westfries Gasthuis Hoorn
WFG Hoorn
ribbenbuis
Westfries Gasthuis Hoorn