De Gruyterfabriek Den Bosch

De Gruyter Fabriek was vanaf de jaren 30 de locatie van grootgrutter De Gruyter. Na de ondergang van het concern eind jaren zeventig heeft het enkele jaren nagenoeg leeg gestaan. Begin jaren negentig kende het pand de naam ‘Bedrijvencentrum Brabant’ en vestigden zich er diverse MKB bedrijven en ook vele kunstenaars en andere artistiekelingen. 

In 2008, het pand heeft inmiddels de monumentale status verkregen, werd gestart met een ambitieus plan: na een grootse renovatie moest De Gruyter Fabriek opnieuw een prominente plek krijgen in het bedrijfsleven van ’s-Hertogenbosch. Dit keer als vestigingsplaats voor de creatieve industrie. En dat is gelukt! Ook de originele naam werd vanaf dat moment weer in ere hersteld.

Het prachtige industriële erfgoed, totaal 55.000 m2 groot waarvan 35.000 m2 De Gruyter Fabriek beslaat, biedt onderdak aan circa 185 bedrijven. 

de gruyterfabriek den bosch
de-gruyter-fabriek-in-s-hertogenbosch
de-gruyter-fabriek-in-s-hertogenbosch