Internationale School Esprit (DENISE) Amsterdam

Omdat het bestaande gebouw niet meer voldeed aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt, wordt het bestaande schoolgebouw grondig gerenoveerd en gemoderniseerd. DENISE is een school voor internationaal onderwijs voor leerlingen tussen de 4 en 18 jaar.  

Het gebouw dateert uit 1959 en kent een orde 2 status, wat betekent dat de hoofdstructuur en het beeld van het gebouw intact moeten blijven. Begin 2018 is er gestart met de bouwwerkzaamheden zodat de school dit jaar kan gaan verhuizen om gebruik te gaan maken van dit in ere hersteld gebouw.

Installateur Verstappen van Amelsvoort heeft onze Preko convectoren toegepast. Deze zijn achter het buitenlucht rooster geplaatst in verband met de opvang van koudeval. 

Int. school Denise Amsterdam
Int. school Denise Amsterdam
Int. school Denise Amsterdam