Lumion (voorheen Caland 2) College Amsterdam

Met een combinatie van hergebruik van een gedeelte van het bestaande monumentale schoolgebouw en een deel nieuwbouw is op deze locatie een passende definitieve huisvesting ontworpen voor het Lumion, de nieuwe naam van het voormalig Caland 2 college. Het project betreft een gecombineerde renovatie en nieuwbouw. 

De Groot Installatiegroep te Groningen heeft onze Preko convectoren met een houten omkasting toegepast. 

Caland Amsterdam
Caland College Amsterdam
Caland College Amsterdam